Con Người Và Cộng Đồng

Chúng tôi cam kết đem lại môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, đầu tư vào phát triển và đào tạo nhân lực cũng như cải thiện cuộc sống cộng đồng tại thị trường chúng tôi hoạt động.
Keppel Leadership Institute

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN QUÝ NHẤT

Keppel's real estate division chú trọng xây dựng đội ngũ nhân tài đa dạng, nhiệt huyết và tận tâm để cùng phát triển và đem lại giá trị cho công ty.

CEO Worksite Inspection

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Đem lại môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả các bên liên quan là nền tảng cơ bản để Keppel's real estate division xây dựng một doanh nghiệp trách nhiệm và bền vững.

Phuc Lam Shelter Home

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Keppel's real estate division không ngừng hỗ trợ và đóng góp cho cộng đồng trong những năm qua. Các hoạt động vì cộng đồng của doanh nghiệp chú trọng đến trách nhiệm môi trường và xã hội, phù hợp với mục tiêu chung của các hoạt động cộng đồng của Tập đoàn Keppel, bao gồm bảo vệ môi trường, đóng góp cho giáo dục và hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT: CHUNG TAY CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG VỚI DỰ ÁN LIVING WELL

Với cam kết chống biến đổi khí hậu và chung tay hỗ trợ cộng đồng tại địa phương nơi công ty hoạt động, Keppel Land khởi xướng dự án Living Well để đưa nước sạch sinh hoạt đến với người dân đang bị hạn hán và xâm nhập mặn đe dọa tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Với hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12,000 lít nước sạch hằng ngày, Living Well đã mang nước sạch đến với 20,000 người dân tại hai xã Bảo Thuận và Đại Hòa Lộc, tỉnh Bến Tre. Dự án được thực hiện với sự hợp tác giữa Keppel Land, Keppel Infrastructure và báo Tiền Phong.

Sau Bến Tre, Keppel Land sẽ tiếp tục nhân rộng và đưa Living Well đến với người dân tại các khu vực khác tại Châu Á. Đây cũng là một trong những mục tiêu cốt lõi của chiến lược phát triển bền vững trong Tầm nhìn năm 2030 của Tập đoàn Keppel.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm