DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một doanh nghiệp bền vững và trách nhiệm dựa trên hệ thống quản lý doanh nghiệp và quản trị rủi ro chặt chẽ, và đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động vận hành.
Economic Sustainability

KINH TẾ BỀN VỮNG

Keppel Land đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế dài hạn mà không gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội và cộng đồng. Chúng tôi sẽ luôn ứng dụng những kiến thức và kỹ năng để tăng cường đổi mới cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế và chất lượng sống của cộng đồng.

shutterstock

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Ban Lãnh đạo và Điều hành của Keppel Land tin rằng thực hiện quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro là chìa khóa để chúng tôi hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững cũng như bảo vệ lợi ích và nâng cao giá trị dài hạn cho các bên liên quan.

 Supply Chain and Responsible Procurement

QUY TRÌNH CUNG ỨNG VÀ THU MUA CÓ TRÁCH NHIỆM

Keppel Land cam kết quản lý chuỗi cung ứng và đảm bảo quy trình thu mua có trách nhiệm trong toàn bộ vòng đời của dự án. Chúng tôi tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Keppel, qua đó tích hợp các nguyên tắc bền vững của Keppel vào chuỗi cung ứng cũng như tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động môi trường, xã hội và quản trị của nhà cung cấp.

Product Quality and Safety

CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN

Keppel Land chú trọng sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành để đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi phù hợp để triển khai và không tiềm ẩn bất kỳ rủi ro nào về sức khỏe hoặc an toàn.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT: KEPPEL LAND TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

“Mục tiêu bền vững của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc xây dựng một doanh nghiệp trách nhiệm, an toàn và hiệu quả, đem lại những giá trị hữu ích nhất cho khách hàng, đóng góp cho cộng đồng và kiến tạo tương lai bền vững.” Ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, nhấn mạnh tại diễn đàn Kinh tế Xanh 2022 được tổ chức bởi Tạp chí Kinh tế Sài Gòn ngày 22/4/2022. Diễn đàn thảo luận về các vấn đề hồi phục và phát triển nền kinh tế xanh sau đại dịch với 3 phiên thảo luận bao gồm kinh tế xanh; sản xuất xanh; sống xanh - tiêu dùng xanh, với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp tại Việt Nam. Keppel Land là nhà phát triển Bất động sản nước ngoài duy nhất được mời phát biểu trong phiên thảo luận “sống xanh – tiêu dùng xanh”.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm