CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi chú trọng đến sự công bằng trong toàn bộ quá trình đánh giá nhân viên và hồ sơ ứng tuyển của ứng viên, dựa trên thành tích, năng lực và phẩm chất. Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, màu da, quốc gia, giới tính, xu hướng tính dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ. Mọi thông tin trong quá trình nộp đơn xin việc của bạn sẽ được chúng tôi xử lý như đã được đề cập trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
Shutterstock
Các vị trí đang tuyển dụng
XEM THÊM
Keppel Associate Program for Recent Graduates
Chương trình Quản trị viên tập sự
XEM THÊM
Dai Chu Jian Keppel Land Intern
Chương trình Thực tập
XEM THÊM
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm