Ngày 30 tháng 11 vừa qua, với những chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ý nghĩa đã thực hiện trong năm, Keppel Land đã vinh dự góp mặt trong top 40 doanh nghiệp vì cộng đồng tại Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2022.

Sự kiện được tổ chức bởi The Saigon Times, ấn phẩm thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn nhằm ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp cho cộng đồng và đất nước thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội và môi trường.

Keppel Land lọt top 40 doanh nghiệp vì cộng đồng tại Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2022

Ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam (giữa), đại diện Keppel Land Việt Nam nhận chứng nhận tại Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2022.

Ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, một trong những diễn giả tại buổi tọa đàm “Đầu tư cho những giá trị” thuộc khuôn khổ sự kiện, đã chia sẻ về nỗ lực đem đến những tác động tích cực cho cộng đồng của Keppel Land thông qua các hoạt động CSR chú trọng vào bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội, cũng như cách doanh nghiệp triển khai các chương trình vì môi trường, giáo dục và cộng đồng trong hành trình 30 năm của Keppel Land tại Việt Nam.

Keppel Land lọt top 40 doanh nghiệp vì cộng đồng tại Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2022

Ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, tại buổi tọa đàm.

Ông Low cho biết: “Keppel Land tin rằng để đạt được sự phát triển bền vững, chúng ta cần dung hòa ba yếu tố cốt lõi: tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Những yếu tố này được kết nối với nhau, và đóng vai trò quan trọng đối với mỗi cá nhân và xã hội. Đây cũng là cách tiếp cận mà Keppel Land đã áp dụng để thực hiện các chương trình sáng tạo, bền vững nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đồng thời đem lại các ảnh hưởng tích cực về mặt môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp đối với các bên liên quan.”

Keppel Land cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh của mình một cách có trách nhiệm và hiệu quả, đồng thời tuân thủ và đặt tiêu chuẩn cho các hoạt động kinh doanh của mình theo các tiêu chuẩn toàn cầu về phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Keppel Land cũng nỗ lực mang đến những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng tại nơi công ty hoạt động. Từ năm 2019, Keppel Land đã đóng góp gần 15 tỉ đồng cho xã hội thông qua các chương trình CSR ý nghĩa của doanh nghiệp.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm