Ngài Ng Teck Hean được bổ nhiệm là Đại sứ Singapore tại Việt Nam vào ngày 15/8/2012.

Là một trong những nhà đầu tư và phát triển bất động sản tiên phong và lớn nhất tại Việt Nam, Keppel Land, đại diện là Ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam hân hạnh được đón tiếp Ngài Đại sứ tham quan các dự án của mình tại Tp. Hồ Chí Minh.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm